کانال کدال
1400/07/29
11:07
📊 نماد : سپرده 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار...

📊 نماد : سپرده📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سپرده #صورت_مالی_۶ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0