کانال بورس علی صدری
1400/03/02
11:15
واقعا داره سرمایه مردم نابود میشه. این منفی 40-50-60 که میبینید یک عدد نیست زندگی یک شخصه، کل پس انداز 10 سال یک انسانه. براحتی نباید از کنار این ...

واقعا داره سرمایه مردم نابود میشه. این منفی ۴۰-۵۰-۶۰ که میبینید یک عدد نیست زندگی یک شخصه، کل پس انداز ۱۰ سال یک انسانه.


براحتی نباید از کنار این قضیه عبور کرد. فردا روز به سهم من و شما هم میرسه.باید جلوی این بازگشایی های مسخره گرفته شه. اگه حرفتون اینه با منفی ۶۰ متعادل میشن پس کجاست؟ چرا این همه سهم منفی ۴۰-۵۰ خوردن متعادل نشدن؟لطفا اگه کسی براش مهمه به شماره های ناظر زنگ بزنه هرچی تعداد افراد بیشتر بشه تاثیرگذار تر خواهد بود.۰۲۱ ۴۲۱۵ ۰۴۰۱


۰۲۱۶۳۷۱


۰۲۱۶۳۷۵


داخلی ۵انتهای خبر

0
0