خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/07
19:00
شرکت سرمایه گذاری غدیر | #وغدیر | 📆 1399/10/07 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 22,340 🔸قیمت پایانی سهم در بازار: 🔸PRICE: 12,170 ♦️قیمت ...

شرکت سرمایه گذاری غدیر | #وغدیر |📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۷🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۲۲,۳۴۰🔸قیمت پایانی سهم در بازار:🔸 PRICE: ۱۲,۱۷۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۵۴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0