بورس۲۴
1401/03/18
00:07
«شفا»از عملکرد ۱۲ ماهه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت سرمایه گذاری شفادارو صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰حسابرسی نشده را منتشر نمود.

«شفا»از عملکرد 12 ماهه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سرمایه گذاری شفادارو صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰حسابرسی نشده را منتشر نمود. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت در این دوره زمانی یاد شده با سرمایه ۲۷۱میلیارد تومانی برای هر سهم ۱۶۸۰ ریال سود شناسایی کرده است.این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل با سرمایه ۱۱۸ میلیارد تومانی به ازای هر سهم ۳۰۱۱ ریال سود شناسایی کرده بود.شرکت در این مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ ،۴۵۵ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.که نسبت به مدت مشابه قبل ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است


شفا
انتهای خبر

0
0