بورس۲۴
1401/04/07
15:07
مروری بر تغییرات پرتفوی «ثشاهد» در خرداد ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شاهد گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد.

مروری بر تغییرات پرتفوی «ثشاهد» در خرداد ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شاهد گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در خرداد ماه از معاملات خود سودی کسب نکرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۶۴۷ میلیارد تومان رسید و ۲۰ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.


ثشاهد
انتهای خبر

0
0