حامیان بورس ایران
1399/08/26
16:39
نرخ ارز در بازار متشکل ارزی ۹۹/۸/۲۶ #دلار نرخ عمده : ۲۵۱۰۰ تومان #دلار خرده فروشی(سنا) : ۲۵۳۰۰

نرخ ارز در بازار متشکل ارزی ۹۹/۸/۲۶#دلار نرخ عمده : ۲۵۱۰۰ تومان


#دلار خرده فروشی(سنا) : ۲۵۳۰۰انتهای خبر

0
0