کارگزاری آبان
1401/02/20
10:09
📈در فلزات اساسی امروز جو معاملات متعادل و منفی است و #فولای و #فنورد امروز مورد توجه هستند.

📈در فلزات اساسی امروز جو معاملات متعادل و منفی است و #فولای و #فنورد امروز مورد توجه هستند.


انتهای خبر

0
0