پایگاه خبری انتخاب
1400/03/02
11:28
♦️محسن هاشمی: در شرایط مشابهی با دوم خرداد ۷۶ قرار داریم 🔹ربع قرن از دوم خرداد ۱۳۷۶و چهار دهه از سوم خرداد سال ۱۳۶۱، سپری شده است و اکثریت جامعه، ...

♦️محسن هاشمی: در شرایط مشابهی با دوم خرداد ۷۶ قرار داریم🔹ربع قرن از دوم خرداد ۱۳۷۶و چهار دهه از سوم خرداد سال ۱۳۶۱، سپری شده است و اکثریت جامعه، بویژه نسل جوان خاطرات روشنی از این مناسبتهای مهم در ذهن ندارندجزئیات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۶u


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0