آواتحلیل
1400/09/07
12:01
#بررسی_گزارش_کدال #کویر ✅ کویر 1050 میلیارد تومان در مهر فروش ثبت کرده بود که با 23 درصد افزایش به 1180 میلیارد تومان در آبان رسید که رورد فروش ما...

#بررسی_گزارش_کدال #کویر✅ کویر ۱۰۵۰ میلیارد تومان در مهر فروش ثبت کرده بود که با ۲۳ درصد افزایش به ۱۱۸۰ میلیارد تومان در آبان رسید که رورد فروش ماهانه شرکت محسوب میشود و ۲۷ درصد بالاتر از میانگین فروش ماهانه سال جاری است.✅ شرکت در ۶۳ هزار تن محصول در مهر به فروش رسانده بود که در آبان به نزدیک ۷۱ هزار تن رسیده است و نشان از رشد ۱۲ درصدی در مقدار فروش شرکت دارد. مقدار تولید میلگرد از ۶۵ هزار تن و با ۱۰ درصد افت به ۵۹ هزار تن در آبان رسیده است.✅ نرخ فروش میلگرد داخلی حدود ۳ درصد افزایش داشته اما نرخ فروش صادراتی حدودا ثابت مانده است.✅ فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به ۷۶۰۰ میلیارد تومان میرسد که این مبلغ ۶۵ درصد نسبت به فروش ۴۶۰۰ میلیارد تومانی دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. مقدار فروش شرکت ۵ درصد افت داشته و به ۵۰۲ هزار تن رسیده است. مقدار تولید ۸ درصد افت داشته و به ۴۸۸ هزار تن رسیده است.📉آخرین قیمت سهم برابر با ۵۹۲۰ ریال بوده و در یک ماه گذشته تغییر قیمتی خاصی نداشته است...انتهای خبر

0
0