اقتصاد آنلاین
1400/03/03
11:11
📌خطیب زاده: پرانتزها و براکت‌ها در بحث رفع تحریم تا حد بسیار زیادی پاک شده است سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری: 🔹اینکه آیا گفت‌وگوها قفل شده؟...

📌خطیب زاده: پرانتزها و براکت‌ها در بحث رفع تحریم تا حد بسیار زیادی پاک شده استسخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:


🔹اینکه آیا گفت‌وگوها قفل شده؟ خیر و آیا پیشرفت قابل توجهی داشته است، بله.


🔹پرانتزها و براکت‌ها در بحث رفع تحریم تا حد بسیار زیادی پاک شده و چند موضوع باقی مانده که درباره آن گفت‌وگوها را ادامه خواهیم داد.


🔹درباره راستی آزمایی پیشرفت‌های خوبی داشتیم، یک تصمیم و اراده سیاسی در آمریکا باید باشد که به جای استفاده از وقت و انرژی وین برای دفاع از میراث شکست خورده ترامپ مسیر را عوض و به بازگشت تمام و کمال به برجام فکر کنند.

انتهای خبر

0
0