کارگزاری سهام بارز
1399/08/27
12:53
#فخاس #بورس_کالا 7000 تن شمش بلوم با قیمت 9339 تومان عرضه و 1000 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فخاس


#بورس_کالا


۷۰۰۰ تن شمش بلوم با قیمت ۹۳۳۹ تومان عرضه و ۱۰۰۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.
انتهای خبر

0
0