ایبنا
1399/08/25
16:39
📌مدیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی: 🔹حق بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۴۴ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان افزایش یافت 🔹بیمه تکمیل درمان بازنشستگان...

📌مدیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی:🔹حق بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۴۴ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان افزایش یافت🔹بیمه تکمیل درمان بازنشستگان تامین اجتماعی از ۳۰ آبان امسال تا ۳۰ آبان سال بعد تمدید شد.🔹تعهدات خدمات بیمه‌ای بطور میانگین حدود ۹۳ درصد افزایش یافت.

انتهای خبر

0
0