تحلیل با سید علی محسنی
1400/09/05
22:23
دوستان خوب خرید کنید در محدوده ۵۲ تا ۵۴ برای هدف ۸۰ هزار دلار حتما مد نظر بگیرید ارز های که خیلی خوب اصلاح کردن رو شلیک کنید نترسیدددد

دوستان خوب خرید کنید در محدوده


۵۲ تا ۵۴


برای هدف ۸۰ هزار دلار


حتما مد نظر بگیرید ارز های که خیلی خوب اصلاح کردن رو شلیک کنید


نترسیددددانتهای خبر

0
0