نوآوران امین
1400/03/03
13:00
قند نیشابور (#قنیشا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ⭕️کاهش (۱۷.۷۵) درصدی...

قند نیشابور (#قنیشا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱⭕️کاهش (۱۷.۷۵) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۱۷.۹ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۹


✅رشد ۱۳۳.۵۶ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0