آواتحلیل
1401/04/01
10:20
#فنورد 📌پادکست تحلیل بنیادی شرکت نورد قطعات‌ فولادي‌ را در صفحه آوای اگاه گوش کنید 👇 🔗 instagram.com/ava.agah/

#فنورد


📌پادکست تحلیل بنیادی شرکت نورد قطعات فولادی را در صفحه آوای اگاه گوش کنید 👇🔗 instagram.com/ava.agah/انتهای خبر

0
0