کدال۳۶۰
1401/03/22
13:29
#اروند معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشيمي اروند - نماد: اروند 1401-03-22 13:2...

#اروند


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی اروند - نماد: اروند۱۴۰۱-۰۳-۲۲ ۱۳:۲۹:۴۵ (۸۹۵۴۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0