کدال۳۶۰
1400/03/02
08:24
#دتوزیع گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت توزیع داروپخش با فایل های پیوست منتشر ...

#دتوزیع


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت توزیع داروپخش با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۰۸:۲۴:۴۶ (۷۴۹۲۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0