کارگزاری آبان
1400/03/04
10:38
📢حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در سال جاری آماده واگذاری به بخش خصوصی است ایلنا - وزیر اقتصاد گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی، ۲۷ ...

📢حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در سال جاری آماده واگذاری به بخش خصوصی است


ایلنا - وزیر اقتصاد گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی، ۲۷ هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت های مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار دارد که باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، بنابراین مقرر شده در سال جاری، به ارزش حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شوند.
انتهای خبر

0
0