یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1400/03/02
11:19
بعد از سالها انتظار سیمانی ها به بورس کالا میروند و بر روی نرخ رقابت خواهد شد این بهترین اتفاق برای صنعت سیمان است ....

بعد از سالها انتظار سیمانی ها به بورس کالا میروند و بر روی نرخ رقابت خواهد شد این بهترین اتفاق برای صنعت سیمان است ....انتهای خبر

0
0