بورس۲۴
1403/04/20
18:46
"وامیر" از پذیرش تعهدات جدید خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر پذیرش تعهدات جدید خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر از ضمانت جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت باما به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خبر داد.

و
انتهای خبر

0
0