همفکران
1401/02/21
10:49
#مجمع #شاوان 📌 به گزارش همفکران مجمع فوق العاده شرکت پالایش نفت لاوان به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت در حال برگزاری است. اهم نکا...

#مجمع


#شاوان📌 به گزارش همفکران مجمع فوق العاده شرکت پالایش نفت لاوان به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت در حال برگزاری است.اهم نکات مطرح شده در این حلسه به شرح زیر است:✅باتوجه به تولید مازاد نفتا و فروش آن، از سال گذشته تولید این محصول بشدت کاهش یافت که نکته مثبتی نبود.✅از این رو شرکت پروژه ای تعریف کرده که از نفت کوره فرآورده های ویژه دیگری تولید کنند که به نقدینگی شرکت کمک می کند، اما اجرای این پروژه نیاز به نقدینگی داشت.✅پروژه استارت خورده و ۱۳ شرکت در مناقصه پذیرفته شده است. در حال انتخاب پیمانکار هستیم. کارهای آماده سازی زمین هم در حال انجام است.✅عواید این کار تنها نقدینگی نیست. بلکه فراورده های جدید حاصل از نفت کوره، با توجه به این که شرکت حدود ۲۰ درصد از فرآورده های اصلی که در اختیار شرکت نفت بود، نقدینگی این محصولات جدید وارد شرکت می شود. زمان اتمام پروژه دوسال است.✅پالایشگاه درجا نزده و رو به جلو است و طرح های جدیدی در حال انجام است تا بتوانیم سود سهامداران را تامین کنیم.
Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0