کدال۳۶۰
1400/03/02
18:50
#انرژی ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت بورس انرژی ایران 🔹 سرمایه فعلی: 600,000 میلیون ریال ...

#انرژی


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت بورس انرژی ایران🔹 سرمایه فعلی: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۰۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته ،سایر اندوخته ها🔹 موضوع افزایش سرمایه: رعایت مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها و به منظور تثبیت و تقویت ساختار مالی شرکت و همچنین برنامه خرید ساختمان جدید🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۰/۰۱/۲۹▫️دلایل اصلاح:اطلاعیه فعلی بر اساس اطلاعات مالی حسابرسی شده تهیه و اطلاعات مالی ۳ سال آتی در آن پیش بینی شده است.بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۸:۵۰:۵۰ (۷۴۹۳۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0