مهندسی مالی
1400/06/15
11:23
بهینه سازی سبد یا نوسانگیری به چه روشی در ایران جواب میدهد برای بازدهی های بالا؟ ۱.تکنیکال ۲.بنیادی ۳.مدل های ریاضی يكي از روش هاي اصلي كارايي با...

بهینه سازی سبد یا نوسانگیری به چه روشی در ایران جواب میدهد برای بازدهی های بالا؟


۱.تکنیکال


۲.بنیادی


۳.مدل های ریاضی
یکی از روش های اصلی کارایی بازار (به ویژه شکل کارایی نیمه قوی) بررسی حوادث است. در این روش تلاش میشود تا سرعت تاثیر اطلاعات علنی بر روی قیمت سهام اندازه گیری شود. برای مثال، رویدادی که میتواند یک تغییر مثبت در عواید شرکت داشته باشد، اطلاعات مثبت با چه سرعتی در قیمت سهام انعکاس مییابد؟ آیا تغییر در قیمت به سرعت اتفاق میافتد یا به کندی روی می دهد؟ آیا بازده غیر عادی پس از اعلام خبر جدید زیاد است یا اندک است؟ پاسخ به سئوال دوم مستلزم این است که ابتدا بدانیم بازده عادی چیست؟ بازده عادی بر مبنای الگوهای قیمتگذاری دارایی بدست میآید. مدل قیمتگذاری نادرست می تواند منجر به نتایج نامعتبر از آزمون کارایی بازار بشود بنابراین، برای افزایش اعتبار نتایج آزمون ها، از الگوهای قیمت گذاری متفاوتی استفاده می شود.


نتایج یک تحقیق در این زمینه نشان می دهد که علت واکنش کند قیمت نسبت به انتشار اطلاعات ناشی از؛ عدم کارایی بازار، استفاده از مدل قیمتگذاری نامناسب یا هردوی این هاست.


به عنوان یک مثال در بررسی حوادث، وضعیتی را تصور کنید که در بازار کارای قوی هنگامی که اطلاعات منتشر میشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هنگامی که اطلاعات گذرشان به بازار میافتد قیمت بلافاصله واکنش نشان می دهد و فورا ارزش سرمایه گذاری تغییر می کند.
پ ن : سعی میشود این موضوع شفاف تر و بصورت عملی بیان شود با همراه فایل های اکسلانتهای خبر

0
0