نوآوران امین
1400/03/03
14:30
#فعالیت_ماهانه #اردیبهشت_۱۴۰۰ بیمه اتکایی ایرانیان(#اتکای) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تاری...

#فعالیت_ماهانه


#اردیبهشت_۱۴۰۰بیمه اتکایی ایرانیان(#اتکای)گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱


سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴:۲۹:۳۹⭕ حق بیمه صادره طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸۵,۴۲۷ میلیون ریال بوده که ۳۹.۱۸ درصد کمتر از از متوسط حق بیمه صادره طی ۱ ماهه گذشته بوده است.✅ خسارت پرداختی طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۹,۸۴۴ میلیون ریال بوده که ۷۳.۴۳ درصد کمتر از از متوسط خسارت پرداختی طی ۱ ماهه گذشته بوده است.⏹ تناسب "حق بیمه صادره" به "خسارت پرداختی" طی اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳.۱ مرتبه بوده، در حالیکه متوسط حق بیمه صادره به خسارت پرداختی طی ۱ ماه گذشته معادل ۱.۳۵ مرتبه بوده است. در نهایت متوسط شاخص مذکور طی ۲ ماه به ۱.۷۲ مرتبه رسیده است.⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از حق بیمه صادره را به خود اختصاص داده اند:


مهندسی: ۲۸ درصد


آتش سوزی: ۲۸ درصد


نفت و انرژی: ۱۳ درصد


باربری: ۱۲ درصد


سایر: ۸ درصد


سایر: ۱۱ درصد⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده اند:


آتش سوزی: ۳۹ درصد


کشتی: ۲۷ درصد


درمان: ۱۴ درصد


مهندسی: ۹ درصد


مسئولیت: ۶ درصد


سایر: ۵ درصد#اتکای_۱۴۰۰


#گزارش_فعالیت_ماهانه_اتکای
http://www.codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=BWE۸jnBizxpG۰۲xVUvaIeg٪۳d٪۳d&ft=۱۰۰۵&let=۵۸دانلود
انتهای خبر

0
0