کدال۳۶۰
1401/02/31
20:39
#غفارس توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 874792در تاریخ 1401/02/19 به استحضار می رسان...

#غفارس


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۷۴۷۹۲در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ به استحضار می رساند توضیحات در خصوص اطلاعیه منتشر شده به پیوست تقدیم میگردد
۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۲۰:۳۹:۵۲ (۸۸۵۰۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0