آواتحلیل
1400/09/07
20:33
#بررسی_گزارش_کدال #قرن ✅ قرن در آبان ۲۱۵ میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۲۷ درصد نسبت به فروش ۱۶۹ میلیارد تومانی ثبت شده در مهر رشد داشته است. ✅شرک...

#بررسی_گزارش_کدال #قرن✅ قرن در آبان ۲۱۵ میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۲۷ درصد نسبت به فروش ۱۶۹ میلیارد تومانی ثبت شده در مهر رشد داشته است.✅شرکت در این ماه ۳۶۱۶ تن محصول بهداشت شخصی فروخته که نسبت به ماه گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.✅فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون ۱۴۴۱ میلیارد تومان است که نشان از رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.📉 آخرین قیمت سهم برابر با ۲۴۳۶ تومان بوده و در یک ماه گذشته ۱ درصد افت داشته است.انتهای خبر

0
0