سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/19
10:30
#ارزش_معاملات_خرد: 2,691 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-42 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,451,136 🟢 ‎+3,461‎ (+0.2%) #ورود_پول_هوشمند: 🟢 ‎+116 میل...

#ارزش_معاملات_خرد: ۲,۶۹۱ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۴۲ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۵۱,۱۳۶ 🟢 +۳,۴۶۱ (+۰.۲٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🟢 +۱۱۶ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0