ساعت بورس
1400/03/04
09:26
... بعد از افت سنگین شاخص کل در روزهای گذشته شاخص ساز ها رو سبز کردند تا بازار رو پویا جلوه بدن ... خودتی ... ادامه بازی کثیف ...

...بعد از افت سنگین شاخص کل در روزهای گذشتهشاخص ساز ها رو سبز کردند تا بازار رو پویا جلوه بدن ...خودتی ...ادامه بازی کثیف...

انتهای خبر

0
0