ایچیموکو و الیوت
1399/08/25
12:17
سکه-روزانه=>بریک اوت Break Out از کومو در فلش قرمز و سویچ کومو در فلش سیاه، فقط کافیست حمایت خط سبز رنگ شکسته شود در فلش سبز، آنوقت با قطعیت بیشتری...

سکه-روزانه=>بریک اوت Break Out از کومو در فلش قرمز و سویچ کومو در فلش سیاه، فقط کافیست حمایت خط سبز رنگ شکسته شود در فلش سبز، آنوقت با قطعیت بیشتری،می توان درباره نزول چند ماهه سکه صحبت کرد👍🏻👌🏻انتهای خبر

0
0