نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/27
13:32
خالص ارزش معاملات خرد امروز 11828 میلیارد تومان بوده و نسبت به روز گذشته 28% رشد داشته است ارزش معاملات حدود ۱۹۵۰۰ میلیارد تومان

خالص ارزش معاملات خرد امروز ۱۱۸۲۸ میلیارد تومان بوده و نسبت به روز گذشته ۲۸٪ رشد داشته استارزش معاملات حدود ۱۹۵۰۰ میلیارد تومان
انتهای خبر

0
0