خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/03/03
20:30
شرکت سرمایه گذاری بوعلی | #وبوعلی | 📆 1400/03/03 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 6,869 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 3,470 ♦️قیمت...

شرکت سرمایه گذاری بوعلی | #وبوعلی |📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۶,۸۶۹🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۳,۴۷۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۵۱➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0