مجید سلطانی
1399/08/26
11:14
گروه خودرو و قطعات کماکان سر درگم بین صفهای خرید و فروش! شاید اساسا پذیرش خیلی از این شرکتها در بورس کار اشتباهی بوده ! کلافی سردرگم از انبوه شرکته...

گروه خودرو و قطعات کماکان سر درگم بین صفهای خرید و فروش! شاید اساسا پذیرش خیلی از این شرکتها در بورس کار اشتباهی بوده ! کلافی سردرگم از انبوه شرکتهای ریز و درشت که هر کدام صاحب دیگری هستند !


انتهای خبر

0
0