پایگاه خبری انتخاب
1399/08/26
22:05
دوحه: 🔹 از اینکه ایران حریم هوایی خود را در شرایط محاصره به روی ما باز گذشته، تشکر می کنیم 🔹 باید میان این کشور و کشورهای شورای همکاری [خلیج فارس...

دوحه:


🔹 از اینکه ایران حریم هوایی خود را در شرایط محاصره به روی ما باز گذشته، تشکر می کنیم🔹 باید میان این کشور و کشورهای شورای همکاری [خلیج فارس] توافق صورت گیردجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SCe


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0