کانال تحلیلی پارسیس
1400/11/19
22:31
#خالص_ارزش_دارایی #وپترو ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي - وپترو قیمت گذاری وپترو 36 درصد NAV 🔗برای مشاه...
انتهای خبر

0
0