پایگاه خبری انتخاب
1399/08/27
22:40
وزیر صمت: 🔹 دولت آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است 🔹 یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای مانده در گمرکات ترخیص شده و تا یک ماه آینده تمامی کالاهای اساسی ...

وزیر صمت:


🔹 دولت آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است🔹 یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای مانده در گمرکات ترخیص شده و تا یک ماه آینده تمامی کالاهای اساسی ترخیص می شودجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SFh


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0