بورسینه
1400/03/03
10:56
📌وضعیت گروه رایانه‌ای در این لحظه از بازار 🔹تنها نمادهای #رانفور و #سپ در محدوده مثبت قرار دارند. 🔸سایر نمادها در کف قیمت روزانه به سر می‌برند!

📌وضعیت گروه رایانه‌ای در این لحظه از بازار🔹تنها نمادهای #رانفور و #سپ در محدوده مثبت قرار دارند.


🔸سایر نمادها در کف قیمت روزانه به سر می‌برند!
انتهای خبر

0
0