کدال۳۶۰
1400/01/31
11:39
#کورزی تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران 🔹 زمان برگزاری: ساعت 14:00 مورخ...

#کورزی


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
🔹 سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱,۵۲۷ ریال🔹 سود نقدی هر سهم: ۰ ریال🔹 ۴۸,۶۱۷ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره
۱۴۰۰-۰۱-۳۱ ۱۱:۳۹:۴۹ (۷۳۵۰۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0