بورس۲۴
1400/09/01
14:54
سهام در دست انتشار بیمه زندگی کاریزما پذیره نویسی می شود

مطابق اطلاعیه فرابورس ایران، شرکت بیمه زندگی کاریزما در نظر دارد سهام در دست انتشار خود را به روش قیمت ثابت با نماد «کاریز» مورد پذیرنویسی قرار دهد.

انتهای خبر

0
0