بورس امروز
1400/03/03
18:08
📌 انسولین قلمی ابتدا وارد کشور می شود، پس از آن قاچاق 🔹رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه میزان واردات انسولین قلمی ...

📌 انسولین قلمی ابتدا وارد کشور می شود، پس از آن قاچاق🔹رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه میزان واردات انسولین قلمی در سال جاری بیشتر از سال گذشته بوده اما در عین حال هنوز در بازار کمیاب است، علت بخشی از این کمبود در بازار را قاچاق معکوس عنوان کرد.🆔

انتهای خبر

0
0