بورسینه
1399/08/28
10:32
📌قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ایران قیمت خرید دلار آمریکا: ۲۴,۷۲۰ تومان (۱۸۰-) قیمت فروش دلار آمریکا: ۲۵,۸۲۰ تومان (۸۰-) قیمت خرید یورو: ۲۹,...

📌قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ایرانقیمت خرید دلار آمریکا: ۲۴,۷۲۰ تومان (۱۸۰-)


قیمت فروش دلار آمریکا: ۲۵,۸۲۰ تومان (۸۰-)قیمت خرید یورو: ۲۹,۴۰۰ تومان (۳۰۰-)


قیمت فروش یورو: ۳۰,۵۰۰ تومان (۳۰۰-)انتهای خبر

0
0