ساعت بورس
1400/03/03
09:59
#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی تعداد نماد: 417 صف خريد: 11 مثبت بدون صف: 47 منفي بدون صف: 122 صف فروش: 233 #D1400_3_3 09:57

#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی


تعداد نماد: ۴۱۷


صف خرید: ۱۱


مثبت بدون صف: ۴۷


منفی بدون صف: ۱۲۲


صف فروش: ۲۳۳


#D۱۴۰۰_۳_۳ ۰۹:۵۷انتهای خبر

0
0