سهم گلچین
1400/03/03
13:58
زمان بندی ثبت نام اینترنت ۷ گیگ اینترنت رایگان انتخابات ⏰ساعت ۱۲ دوشنبه ۳ خرداد تا ساعت ۱۲ سه شنبه ۴ خرداد: رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰ و یا ۱ ⏰ساعت ۱...

زمان بندی ثبت نام اینترنت ۷ گیگ اینترنت رایگان انتخابات⏰ساعت ۱۲ دوشنبه ۳ خرداد تا ساعت ۱۲ سه شنبه ۴ خرداد: رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰ و یا ۱


⏰ساعت ۱۲ سه شنبه ۴ خرداد تا ساعت ۱۲ چهارشنبه ۵ خرداد : رقم آخر کد ملی آن‌ها ۲ و یا ۳


⏰ساعت ۱۲ چهارشنبه ۵ خرداد تا ساعت ۱۲ پنج شنبه ۶ خرداد: رقم آخر کد ملی آن‌ها ۴ و یا ۵


⏰ساعت ۱۲ پنج شنبه ۶ خرداد تا ساعت ۱۲ جمعه ۷ خرداد: رقم آخر کد ملی آن‌ها ۶ و یا ۷


⏰ساعت ۱۲ جمعه ۷ خرداد تا ساعت ۱۲ شنبه ۸ خرداد : رقم آخر کد ملی آن‌ها ۸ و یا ۹⏰ساعت ۱۲ شنبه ۸ خرداد تا ساعت ۱۲ دوشنبه ۱۰ خرداد، ثبت نام برای تمامی کد ملی ها آزاد است🔞سن بالا ۱۸ سال فقط میتونند ثبت نام کنند


⚠️کد ملی که وارد می کنید با کد ملی مالک خط یکی باشهhttps://ictgifts.ir/Home/Register

انتهای خبر

0
0