کانال کدال
1400/03/02
10:06
📊 نماد: قچار 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال ✅ تمام درصد ها...

📊 نماد : قچار📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : فرآورده های غذایی و قند چهارمحال✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹درآمدهای عملیاتی : 🔽(۱۱-٪)


از مبلغ ۳,۷۶۴,۱۶۹ میلیون ریال به مبلغ ۳,۳۵۱,۲۴۸ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(۱۱۲+٪)


از مبلغ ۲۵۲,۵۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۵۳۵,۷۷۲ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(۴۷-٪)


تحقق سود ۹۵۷ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(۴۷+٪)💠 جمع بدهی ها: 🔼(۲۷+٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۸۰٪)


علت افزایش: سود انباشته و سرمایه🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔽(۱۰-٪)


علت کاهش: جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تامین مالی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #قچار #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۰۹:۲۳:۱۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0