حسین زمانی
1399/08/26
08:30
بساما روزانه : پس از اصلاح شدید، شکست ترند نزولی با کندل بزرگ همراه حجم بالا در واگرایی مثبت . در صورت خروج به سمت بالا از ابر کومو، مسیر رسیدن ب...

بساما روزانه : پس از اصلاح شدید، شکست ترند نزولی با کندل بزرگ همراه حجم بالا در واگرایی مثبت .


در صورت خروج به سمت بالا از ابر کومو، مسیر رسیدن به سقف قبلی هموارتر می‌باشد.درمورد درآمد های شرکت های بیمه ای : ۱. درآمد حق بیمه مستقیم


۲. درآمد حق بیمه قبولی اتکایی


۳. درآمد کارمزد و کارمزد مشارکت در منافع


۴. درآمد خسارت و سهم بیمه گران اتکایی


۵. درآمد سرمایه گزاری و سایر درآمد

انتهای خبر

0
0