کانال کدال
1400/03/02
11:07
‍ 📊 نماد : سنير 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مال...

📊 نماد : سنیر📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🏭 شرکت: سیمان سفید نی ریز✍🏻 موضوع: دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف📋شرح: افزایش حداکثر ۱۲درصدی فروش محصولات داخلی پاکتی(۵ و ۲۰ و ۲۵ و ۴۰ و ۵۰ کیلوگرمی) به صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی طبق ضوابط مجوز پیوست به شرح ذیل که نمونه محصول پاکتی ۵۰ کیلوگرمی در قسمت تغییرات اعلام گردیده است. قیمت مصوب پاکتی اعلامی قبل + حداکثر ۱۲٪ قیمت مصوب بابت هزینه های مستقیم فروش * ۱.۹ بابت مالیات بر ارزش افزوده
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سنیر


#افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۰:۵۸:۳۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0