کدال۳۶۰
1401/04/01
13:43
#کورزی گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/06/31 شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران با فایل های...

#کورزی


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۳:۴۵:۰۱ (۹۰۰۴۴۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0