کدال۳۶۰
1400/03/02
18:16
#وامیر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر 1400-03-02 18:16:02 (749...

#وامیر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۸:۱۶:۰۲ (۷۴۹۷۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0