خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/25
10:56
- شاید فروش عده ای از حقوقی ها در این قیمت ها و بعد از این ریزش شدید و در نظر گرفتن وضعیت فاندامنتال شرکت ها نشانه ای از کف قیمتی و کد به کد ها از ...

- شاید فروش عده ای از حقوقی ها در این قیمت ها و بعد از این ریزش شدید و در نظر گرفتن وضعیت فاندامنتال شرکت ها نشانه ای از کف قیمتی و کد به کد ها از حساب مفت دولت و‌خصوصی های بزرگ به حساب های شخصی افراد خاصی باشد.


انتهای خبر

0
0