مهندسی مالی
1400/06/21
10:06
وظایف بازار گردان چیست؟ ۱.تامین نقدشوندگی ۲.نوسانگیری از مردم ناآگاه ۳.نظارت بر امور معاملات ۴.توسعه بازار سوال تستی ۲۰ نمره دارد(مزاح)

وظایف بازار گردان چیست؟۱.تامین نقدشوندگی


۲.نوسانگیری از مردم ناآگاه


۳.نظارت بر امور معاملات


۴.توسعه بازارسوال تستی ۲۰ نمره دارد(مزاح)

انتهای خبر

0
0