بولتن اقتصادی
1400/03/03
17:53
طی روز جاری انجام شد؛ معامله ۲۱۰ میلیون دلار در سامانه نیما بانک مرکزی اعلام کرد: 🔹روز جاری و در سامانه نیما ۲۱۰ میلیون دلار و با میانگین موزون ن...

طی روز جاری انجام شد؛ معامله ۲۱۰ میلیون دلار در سامانه نیمابانک مرکزی اعلام کرد:


🔹روز جاری و در سامانه نیما ۲۱۰ میلیون دلار و با میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۰۴,۵۲۲ ریال معامله شد.


🔹سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۳۱۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.


🔹این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ فوق الذکر بوده است.

انتهای خبر

0
0